Rescat de renda vitalícia i defunció: el que has de saber

La renda vitalícia és un producte financer que assegura el cobrament d'una suma periòdica durant tota la vida d'una persona fins a la defunció. És una assegurança que fa un rescat del capital aportat i el converteix en rendes. Veurem la relació entre el rescat de la renda vitalícia i la defunció.

Tabla de contenidos

renda vitalícia

La renda vitalícia és un producte financer que assegura el cobrament d’una suma periòdica durant tota la vida d’una persona fins a la defunció. És una assegurança que fa un rescat del capital aportat i el converteix en rendes. Veurem la relació entre el rescat de la renda vitalícia i la defunció.

L’aportació es pot realitzar amb una prima única de diners inicials, o de manera periòdica. L’asseguradora li paga a l’aportant una quantitat determinada de manera regular fins a la defunció. Ara bé, què succeeix quan l’aportant mor? En aquesta entrada, et comptarem tot el que has de saber sobre la renda vitalícia, i què succeeix amb el rescat del capital quan hi ha una defunció.

 

Què és la renda vitalícia?

Com esmentem anteriorment, la renda vitalícia és un producte financer que pertany al sector assegurador. Funciona com una pòlissa d’estalvi per a tots els que busquen complementar la seva pensió pública, ja que permet planificar els estalvis per a després percebre’ls de manera incrementada com a renda. El prenedor de la renda vitalícia la rep a partir d’una edat que és consensuada amb l’asseguradora, i en general, amb una periodicitat mensual.

 

Què succeeix amb el rescat del capital quan hi ha una defunció?

La renda vitalícia pretén cobrir les baixes en els ingressos que es donen a posteriori del retir, època en la qual les despeses es modifiquen, s’incrementen les despeses associades a la salut i l’oci i solen reduir-se els ingressos de diners. Al mateix temps, també brinda la possibilitat de planificar l’herència.

La contractació de l’assegurança de renda vitalícia pot realitzar-se de dues maneres: per dos titulars o per únic titular. En el primer cas, si un dels titulars mor, l’altre percebrà la suma de la renda fins al moment de la seva pròpia defunció. Si el prenedor fos l’únic titular, aquest designa beneficiaris en el contracte de la renda vitalícia, que heretaran la renda al moment de morir el prenedor. De no haver-se establert formalment els beneficiaris, s’estableix una designació per ordre de prelació, a favor del cònjuge no separat de manera legal, fills, i pares.

A falta de tots els anteriors, els beneficiaris legals són els hereus legals o testamentaris. El prenedor pot establir també la forma en què els beneficiaris rebin el capital, ja sigui com a pagament únic, o en forma de renda periòdica, de la mateixa manera en què la percebia el prenedor.

Cal esmentar que la renda vitalícia és diferent de la renda perpètua. La renda perpètua és cobrada més enllà de la mort del beneficiari, i es trasllada per generacions. En canvi, la renda vitalícia s’esgota quan mor el beneficiari. Si bé no forma part del patrimoni, existeixen clàusules especials que integren la renda vitalícia dins del patrimoni que es transmet als hereus.

 

Tipus de renda vitalícia

Hi ha dos tipus diferents de renda vitalícia, que depenen del moment en què es comença a cobrar, és a dir, de si el cobrament és immediat o diferit.

  • Renda immediata

La immediatesa d’aquesta renda, radica en el fet que es començarà a percebre al mes següent d’aportat el capital corresponent a la prima. Aquest tipus de renda vitalícia és beneficiosa per a persones majors de 60 anys, que aportin al voltant de 45.000 euros. Com més gran sigui la persona, més rendible serà, ja que la renda vitalícia va ser creada justament per a persones jubilades o aviat a jubilar-se.

 

  • Renda diferida

En la renda vitalícia diferida, el beneficiari comença a percebre la renda en una data futura establerta en el contracte. És a dir, podrà rebre a futur molt més diners per les seves aportacions.

 

Les 3 modalitats de rendes vitalícies

Existeixen diferents modalitats de rescat de renda vitalícia que depenen de les possibilitats de rescat del capital. Es diferencien entre: capital cedit, capital conservat i modalitat mixta.

 

  • Modalitat de capital cedit

Aquesta modalitat exclou tota possibilitat de recuperar la prima inicial invertida, per la qual cosa és la de major risc: no és possible rescatar el capital invertit, ni tan sols en cas de defunció del titular. Les primes en aquesta modalitat són les més altes.

 

  • Modalitat de capital conservat

En aquesta mena de modalitat, també coneguda com a modalitat de rendes constants, es pot cancel·lar el contracte i rescatar el capital en qualsevol moment. De morir el prenedor, els beneficiaris cobren la prima aportada per aquest. El que s’ha de tenir en compte, és que si el prenedor decideix rescatar el capital abans de morir, percebrà una renda menor a valor del mercat.

 

  • Modalitat mixta

En el cas de modalitat mixta, es pot rescatar el capital a valor de mercat en qualsevol moment, com en el cas de modalitat de capital conservat, però de morir el titular, els beneficiaris rebran un percentatge de l’aportació, que anirà disminuint amb el temps. Aquesta modalitat és la més habitual quan l’aportació inicial és alt. En cas contrari, és la menys recomanada.

Ara que ja vam veure els tipus de renda vitalícia i les diferents modalitats, et comptarem per què és convenient la renda vitalícia.

 

Per què convé la renda vitalícia?

Entre els avantatges de la renda vitalícia, podem esmentar un que és el fonamental i és la seguretat. Tots sabem que pot resultar angustiant pensar en si se’ns acabaran els estalvis quan siguem majors. Una renda vitalícia ens garanteix que fins a la nostra defunció comptem amb una prima que ens permeti estar tranquils.

La renda vitalícia també tributa d’una manera que resulta beneficiós, ja que tributa menys que la renda per treball. Això és així perquè el capital rescat de la renda vitalícia tributa com a renda de l’estalvi i rendiment de capital mobiliari en l’IRPF, la qual cosa implica el pagament d’una menor quantitat d’impostos. A més, només es paga un percentatge de la renda que es percep.

Finalment, com esmentem el començament, l’objectiu principal de la renda vitalícia és que els prenedors puguin cobrir la baixa dels seus ingressos quan es jubilen, per a costejar-se les seves despeses de salut, o de viatges, a més de brindar-los la possibilitat de planificar la seva herència.

Si et van quedar dubtes o necessites assessoria, no dubtis a contactar-nos. Solucionem i gestionem tot tipus de procediments fiscals, laborals, mercantils i legals com a autònom, petites o mitjanes empreses. En Blegal som l’únic despatx d’advocats que engloba totes les teves necessitats amb compromís, dedicació i energia.

 

Foto de Johnny Cohen en Unsplash

¿Quieres estar al día de todas las novedades que afectan a tu negocio?

Plantilla Gratuita

Suscríbete para recibir un acceso directo a todas nuestras plantillas y además recibirás nuestros artículos directos a tu buzón (puedes darte de baja cuando quieras sin perder acceso a las plantillas)

Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.