Reial decret llei 26/2021 | Plusvàlua Municipal

Ja s'ha publicat en el BOE la nova norma, Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, que adapta la regulació legal de la plusvàlua a la recent Sentència del Tribunal Constitucional per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat d'alguns articles de la Llei d'Hisendes Locals.

Tabla de contenidos

Ja s’ha publicat en el BOE la nova norma que adapta la regulació legal de la plusvàlua a la recent Sentència del Tribunal Constitucional per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat d’alguns articles de la Llei d’Hisendes Locals.

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre.

Les principals novetats introduïdes per aquesta norma són les següents:

  • La forma objectiva de càlcul de la base imposable de la plusvàlua es realitzarà aplicant uns coeficients màxims establerts en funció del nombre d’anys de tinença del terreny, que s’actualitzaran cada any, sobre el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació de l’impost. A més, els ajuntaments podran corregir els valors cadastrals per a adaptar-los a la seva situació actual, així com aprovar altres coeficients a aplicar, que en cap cas podran superar uns màxims establerts per aquesta norma.
  • A més, aquest sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu per al contribuent, ja que se li ofereix la possibilitat de triar entre aquest mètode de càlcul objectiu, o la plusvàlua o guany real obtingut, entesa com la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició del sòl. Els ajuntaments es reserven la possibilitat de comprovar aquests valors. Per tant, no seran objecte de tributació les situacions en les quals no existeixi increment de valor del sòl, i s’evitaran situacions anòmales on es tributi una plusvàlua superior a la realment obtinguda.
  • Es generarà plusvàlua encara que passi menys d’un any entre la transmissió i l’adquisició prèvia de l’immoble.

Aquesta norma entra en vigor el dia 10 de novembre de 2021.

Per tant, les plusvàlues reportades entre el 26 d’octubre (data de la sentència del Tribunal Constitucional) i el 10 de novembre de 2021, s’haurien de liquidar a 0€, perquè es tracta d’un període en el qual no ha existit forma possible de càlcul de la base imposable.

No dubti a contactar-nos si necessita que valorem el seu cas concret.

For information on related topics visit our Property Management page.

Crèdits d’imatge.

¿Quieres estar al día de todas las novedades que afectan a tu negocio?

Warning: Undefined array key "msgid" in /usr/home/blegal.eu/web/wp-content/plugins/mailjet-for-wordpress/vendor/sepia/po-parser/src/Catalog/EntryFactory.php on line 13

Plantilla Gratuita

Suscríbete para recibir un acceso directo a todas nuestras plantillas y además recibirás nuestros artículos directos a tu buzón (puedes darte de baja cuando quieras sin perder acceso a las plantillas)

Warning: Undefined array key "msgid" in /usr/home/blegal.eu/web/wp-content/plugins/mailjet-for-wordpress/vendor/sepia/po-parser/src/Catalog/EntryFactory.php on line 13

Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.