Política de Privacitat

Responsable del tractament Raó social: BLEGAL BARCELONA, SL NIF/CIF: B66429358 Adreça: Plaza Urquinaona, 6, 16 planta, 08010 Barcelona Email: contacte@blegal.eu Telèfon: +34 936 06 18 37
Finalitat La informació que ens faciliten les persones interessades s’empra per a realitzar el servei sol·licitat, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la seva experiència d’usuari, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i/o no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
Legitimació Se sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.
Destinataris Les dades personals no se cediran a tercers, excepte en el seu cas, altres empreses de grup per a fins administratius interns.
Drets Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. També els interessats en determinades circumstàncies podran oposar-se al tractament de les seves dades. També tindrà dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control. Per a exercir els seus drets haurà de posar-se en contacte amb el Responsable en l’adreça que apareix en el primer requadre, acompanyat de còpia documento d’identitat de l’interessat.
Termes i condicions d’ús L’accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, qui accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en aquest lloc web. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial. La informació subministrada en la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta LA WEB, qui es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment quantes modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions dels continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l’USUARI que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.
Ús indegut L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la WEB, comprometent-se a realitzar un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent-se conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. La utilització d’uns certs serveis o sol·licituds a la WEB, estaran condicionades al previ emplenament del corresponent formulari de recollida de dades. A aquest efecte, L’USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi a la WEB.
Exclusió de garanties i responsabilitat LA WEB no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, i no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament de la pàgina web i/o els seus serveis ni garanteixen la utilitat de la pàgina web, ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. LA WEB no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeixi per mitjà de la web. No obstant això, LA WEB declara que han adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
Enllaços En el cas que en en el lloc web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, LA WEB no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.
Política de privacitat i protecció de dades S’informa l’USUARI que totes les dades que proporcions seran incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat del LA WEB amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la seva experiència d’usuari, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, en el seu cas, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Aquesta pàgina web conté formularis de recollida de dades, perquè els usuaris de la pàgina puguin contactar amb nosaltres o enviar les seves consultes i suggeriments, i complim amb les exigències legals en matèria de protecció de dades. “De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la WEB amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, LA WEB informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.” Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades. LA WEB informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LA WEB es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic. Al seu torn, l’informem que pot contactar-nos, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu indicada o al telèfon 932 720 740. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb enviament del formulari de recollida de dades *used accepta la política de privacitat de la WEB.

Plantilla Gratuita

Suscríbete para recibir un acceso directo a todas nuestras plantillas y además recibirás nuestros artículos directos a tu buzón (puedes darte de baja cuando quieras sin perder acceso a las plantillas)

Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.