Contractes fixos discontinus

Tabla de contenidos

gestoria badalona

Existeixen moltes formes de contractació i això pot resultar confús en algunes ocasions. Per a aclarir els dubtes, avui abordarem els contractes fixos discontinus i les seves característiques. Continua llegint per a conèixer els avantatges i desavantatges d’aquesta mena de relació contractual.

Els diferents tipus de contractació

Entre les diferents contractacions laborals es poden trobar contractes definits i també de durada acabada, contractes en pràctiques, per a la formació, i molts més. No obstant això, és molt comú que a l’hora d’establir una nova relació laboral se signi un contracte, però que el treballador no conegui els detalls del mateix o quina tipologia s’ajusta. Com a resultat d’aquesta inexperiència, pot succeir que el contractat ferm un contracte que no sigui el més apropiat per al tipus de relació laboral que s’està establint i que això pugui portar problemes a llarg termini.

Cada tipologia de contractació tindrà les seves característiques particulars, pel que conèixer-les col·loca a totes les parts en un lloc de possibilitat d’acció i decisió sobretot quan, per alguna raó, es produeixen complicacions que afecten el vinculo laboral. Això és igualment rellevant per al treballador com per a l’ocupador.

En aquest article explorarem en profunditat el contracte de treball fix discontinu, donarem compte dels seus principals característiques i deixarem en clar com s’ha de realitzar la formalització d’aquest. Tot això per a avaluar els avantatges que té i comprendre les seves instàncies d’aplicació.

Què és el contracte fix discontinu?

Comencem per entendre de què es tracta el contracte de treball fix discontinu. Sent de caràcter indefinit, el treballador que està lligat a aquesta modalitat de contractació presta serveis de forma continuada, existint dues possibilitats:

  • Que el treball no tingui unes dates establertes en l’activitat habitual de la companyia.
  • Que el treball s’executi de manera periòdica.

Si es tracta del primer cas, el treballador és cridat per l’empresa per a treballar de manera eventual quan li ho necessita i, en el segon cas, el treballador presta els seus serveis tots els anys durant el mateix període. Si un treballador fix discontinu deixa de ser convocat per a fer les seves tasques, aquest està legitimat per a reclamar per acomiadament enfront de la jurisdicció social. En aquesta situació, sempre es recomana fer-ho assistit per un professional, més específicament, assessorat per un advocat laboralista.

La reforma

El Reial decret llei 32/2021, que recull la reforma laboral i té data del 28 de desembre, porta grans canvis en matèria de contractacions laborals. Aprofundirem sobre les que s’apliquen al contracte fix discontinu, que es modifica per aquesta reforma una vegada entrada en vigor la mateixa.

Les modificacions que es van produir en l’àmbit dels contractes fixos discontinus són de les mesures més excel·lents d’aquesta reforma laboral, que intenta descoratjar la contractació temporal. Aquesta modalitat contractual ja existia en la normativa, només que s’ha modificat. Els canvis que entren en vigor ho fan a partir dels tres mesos de la publicació del Reial decret que recull la reforma labora, és a dir, a partir del 30 de març d’enguany.

Què es modifica amb la reforma?

En l’article 16 de l’Estatut dels Treballadors indica després de la reforma que els contractes fixos discontinus es poden realitzar en cas de:

  • Treballs estacionals que es vinculen a activitats de temporada.
    Treballs de naturalesa intermitent amb períodes d’execució determinats o indeterminats.
  • Treballs de prestació de serveis per a l’execució de contractes mercantils o administratives previsibles i que formin part de les activitats ordinàries de la companyia. En aquests casos es pot determinar, donats els convenis col·lectius de cada sector, un termini màxim d’inactivitat que, si no, serà de tres mesos.
  • Treballs que impliquen la cobertura de contractes vinculats a alguna necessitat particular d’empreses de treball temporal.

Un contracte fix discontinu ha de ser realitzat de manera escrita i seguint el model oficial proveït pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. Allí s’han de constar la categoria i el grup professional, el tipus de treballs que es realitzaran i s’ha de consignar si es tracta d’un treball de temps parcial o de temps complet, el període de prova i la vigència d’aquest. En el contracte també ha de deixar-se en clar quina és la retribució salarial pactada i quins són els conceptes en els quals la hi distribueix. També s’ha d’incloure més informació com quant duren les vacances i quin és el conveni col·lectiu que s’aplica a aquesta relació laboral.

Els incentius

En el cas de les empreses privades que es relacionen amb el sector del turisme i l’hoteleria, que compten amb activitat en mesos específics com a març i novembre, i que necessitin contractar treballadors amb la modalitat fixa discontínua durant aquests períodes cada any comptaran amb incentius. Sent aquests una bonificació del 50% en la quota empresarial per contingències comunes, formació, Fons de garantia salarial i desocupació.

L’antiguitat

L’antiguitat dels treballadors fixos discontinus, excepte comptades excepcions, es té en compte considerant tota la durada de la relació laboral i no simplement el temps dels serveis realitzats.

Això és especialment important quan es produeix una indemnització per acomiadament, ja que requereix tenir en compte tota l’antiguitat. Per tant, si com a treballador et trobes davant una situació d’aquest tipus, el millor és assessorar-te legalment per a obtenir respostes precises.

 

Beneficis per als treballadors fixos discontinus

L’empresa té el deure d’informar els treballadors fixos discontinus i a la seva representació legal si existeixen llocs de treball vacants que siguin fixos. Això permetrà que els treballadors puguin incorporar-se com a fixos si compleixen amb els procediments del conveni col·lectiu o l’empresa.

De la mateixa manera, les persones contractades com a treballadores fixes discontínues són considerades com el grup prioritari si hi hagués iniciatives de formació en el sistema de formació professional durant els seus períodes d’activitat. Aquest és un altre dels beneficis que tenen dins de l’empresa.

Si encara tens dubtes, contacta’ns perquè puguem assessorar-te. En Blegal som el despatx que engloba totes les teves necessitats. Els millors assessors i advocats es troben a la teva disposició de manera en línia i presencial.

Per a informació sobre temes relacionats visita la nostra pàgina sobre Gestoria Assessoria.

Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash.

¿Quieres estar al día de todas las novedades que afectan a tu negocio?

Plantilla Gratuita

Suscríbete para recibir un acceso directo a todas nuestras plantillas y además recibirás nuestros artículos directos a tu buzón (puedes darte de baja cuando quieras sin perder acceso a las plantillas)

Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.