Autònom col·laborador

Autònom col·laborador: què és i com s'inscriu? El RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) contempla una figura especial, la d'autònom col·laborador, que refereix a aquells treballadors que són familiars directes d'un autònom titular. Aquesta categoria pot despertar molts dubtes i en aquest article ens dedicarem a buidar-les.

Tabla de contenidos

Autònom col·laborador: què és i com s’inscriu?

El RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) contempla una figura especial, la d’autònom col·laborador, que refereix a aquells treballadors que són familiars directes d’un autònom titular. Aquesta categoria pot despertar molts dubtes i en aquest article ens dedicarem a buidar-les.

En el cas de les petites i mitjanes empreses, moltes vegades es torna una necessitat incorporar nous treballadors. Quan aquest tipus d’emprenedories són negocis familiars, moltes vegades els col·laboradors resulten membres del cercle familiar perquè coneixen millor que un empleat contractat el negoci. És en aquestes situacions en les és important conèixer com s’ha de registrar a aquest familiar emprat per a estar al dia amb totes les reglamentacions.

Quins requisits s’han de complir en emprar un familiar directe?

El Règim Especial de Treballadors Autònoms té contemplat el cas d’un familiar directe d’un treballador autònom que exerceix funcions per a ell, però allí no s’acaben les consultes sobre aquest tema. Sorgeixen moltes preguntes sobre quins són els requisits a complir per a ser autònoms col·laboradors i quines obligacions i beneficis porta aparellat ser-ho.

Com esmentem anteriorment, un treballador autònom col·laborador és un familiar directe d’un altre treballador autònom titular que conviu i treballa per al segon. Existeix una sèrie de requisits que determina Seguretat Social a l’hora de cotitzar-ho:

1- Ser familiar directe significa ser cònjuge, ascendent, descendent o altres parentius amb l’autònom titular per consanguinitat o per afinitat. Això s’estén fins al segon grau, inclusivament, i per adopció.

2- El lloc de treball ha d’ocupar-se en la seva forma habitual.

3- L’autònom col·laborador ha d’estar a càrrec del titular i no ha d’estar donat d’alta com a treballador per compte d’altri.

4- L’autònom col·laborador ha de ser major a 16 anys, ja que l’Estatut del Treball Autònom així ho determina i no aplica excepcions en cas de familiar directe.

Com pots llegir, segons els requisits no és necessari davant l’actual art. 35 de la LETA que el col·laborador convisqui o estigui a càrrec de l’autònom titular, no obstant això, l’hem esmentat entre els requisits tenint en compte l’art. 12 de la LGSS i considerant el buit normatiu de convivència i dependència, dos aspectes que el fan aplicable.

En resum, estem parlant de fills, pares, sogres, germans, nets, avis o cunyats que treballin habitualment en el negoci (la figura d’autònom col·laborador no aplicarà en el cas de tractar-se d’una col·laboració eventual) i que no estiguin donats d’alta pel seu compte. També hauran de ser majors de 16 anys perquè els menors estan prohibits de realitzar activitat professional.

Què succeeix amb les parelles de fet?

Aquest és un cas que presenta major controvèrsia, ja que fa alguns anys es va permetre que les parelles de fet siguin autònoms col·laboradors. En l’actualitat, no obstant això, després de la Llei de foment de treball autònom de 2015, aquesta possibilitat va quedar derogada. De tota manera, si llegim la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom amb atenció, trobarem en el seu text que en el qual es planteja la possibilitat de contractar una parella de fet com a autònom col·laborador.

Quins són els avantatges i els desavantatges de ser autònom col·laborador?

Existeix un principal avantatge de la figura d’autònom col·laborador: la bonificació inclosa del 50% en la quota d’autònoms. Això succeeix durant els primers 18 mesos, sempre que es doni d’alta com a nou autònom. Durant els següents 6 mesos, l’avantatge continu, ja que s’aplica una bonificació del 25%.

Però un altre aspecte que val la pena considerar de l’opció de contractar un treballador col·laborador autònom és que aquest es trobarà exempt de la presentació de declaracions trimestrals d’IVA i IRPF, havent de presentar només la declaració de renda. El desavantatge és que no es podran beneficiar de la tarifa plana de 50 euros.

Qui ha de donar-se d’alta com a autònom col·laborador?

S’han de donar d’alta els familiars directes (que compleixin amb els requisits abans esmentats) que estiguin ocupats en el centre de treball d’una forma habitual convisquin en la llar i no estiguin donats d’alta en una altra ocupació. Però com en tots els casos existeixen excepcions, aquestes són: un fill menor de 30 anys o major d’aquesta edat en cas de comptar amb especials dificultats per a la inserció laboral, una discapacitat mental en grau major al 33% o una discapacitat física o sensorial major al 65%. En aquests casos, l’autònom titular pot optar per triar entre autònom col·laborador o una contractació per compte d’altri en el Règim General.

Com s’ha de cotitzar i quines són les obligacions fiscals?

Davant la Seguretat Social, si busques donar un alta com a autònom col·laborador, hauràs de presentar el model TA.0521/2. Aquest model correspon a una sol·licitud d’alta en el règim especial d’autònoms dins de la categoria familiar col·laborador del titular de l’explotació. No serà necessari donar-se d’alta en Hisenda. El que sí que serà necessari és aportar documentació complementària com el llibre de família, el DNI i la còpia de l’alta en Hisenda del familiar que serà el titular del negoci.

Tots els treballadors autònoms podran contractar com a treballadors per compte d’altri als seus fills menors de trenta anys i majors de 16 encara que convisquin amb ells. En aquest cas, la cobertura de desocupació (donada l’acció protectora que dispensa als familiars contractats) quedarà exclosa.

La importància de comptar amb assessoria

Sabem que portar endavant un negoci no és senzill i que, encara que en llegir-lo pugui sonar fàcil de gestionar, tots aquests aspectes s’acumulen perquè el treball es torni moltes vegades enutjós. Així com la figura de l’autònom col·laborador apareix davant la necessitat dels negocis familiars d’alleujar la càrrega del treball, també comptar amb assessoria professional pot alliberar el nostre cap perquè apareguin més oportunitats comercials.

En Blegal oferim la possibilitat de fer el salt a una gestoria i assessoria de qualitat. T’oferim una solució integral i completa a tots els teus tràmits. I a més, de manera en línia i presencial. Ideal per a resoldre aquests dubtes i totes les que puguin sorgir en el teu negoci. Contacta’ns, sabem que tenim una solució a la teva mesura.

 

Per a informació sobre temes relacionats visita la nostra pàgina sobre Gestoria Assessoria.

¿Quieres estar al día de todas las novedades que afectan a tu negocio?

Plantilla Gratuita

Suscríbete para recibir un acceso directo a todas nuestras plantillas y además recibirás nuestros artículos directos a tu buzón (puedes darte de baja cuando quieras sin perder acceso a las plantillas)

Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.